MEDER Olarak Önceliklerimiz

Kalite


Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, daima kaliteli ürünler üretilmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda uluslararası gelişmeleri takip ederek, sektöre ilişkin yenilikleri üyelerimize iletiyor ve kalite artışına yönelik çalışmalara odaklanıyoruz.

Gıda Güvenliği


Gıda güvenliği için kamu otoriteleri ve diğer paydaşlarıyla, teknik ve hijyenik koşullara uygun üretim, mevzuata uyum gibi konularda kesintisiz işbirliği içerisindeyiz.

Sürdürülebilirlik


Sürdürülebilir üretim ve tüketim, iklim değişiklikleri, enerji, su, atık ve kaynak yönetimi gibi önemli çevre politikalarının geliştirilmesinde etkili olmayı, konu ile ilgili mevzuat hazırlık çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Ekonomik Fayda


Meşrubat sektörü olarak doğrudan ve dolaylı şekilde Türkiye ekonomisine ve birçok sektöre katkı sağlıyoruz. Yatırımlarımızı her yıl artırarak, her geçen gün büyüyen sektöre ve ülke ekonomisine fayda sağlamayı hedefliyoruz.
MEDER olarak, tüketicilerin kaliteli ve hijyenik ortamda üretilmiş ürünlere ulaşmasını amaçlıyoruz. Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre meşrubat çeşitliliğinin artması, sektörün de büyümesi anlamı taşıyor. Tüketicilerin bilinçli seçimler yapabilmelerine yardımcı olabilmek için etiket bilgilerini okumalarını ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca onaylı ürünleri tercih etmelerini önemsiyoruz.
“Kalite”, “Sürdürülebilirlik”, “Gıda Güvenliği” ve “Ekonomik Fayda” konularına odaklanıyoruz.
Meşrubat üretiminden tüketimine süren yolculukta hijyen, ambalajlama ve dağıtım kanalları ile sosyal ve ekonomik faydamızı artırmak üzere çalışmalar yapıyoruz.
Tarım, ulaşım, lojistik, enerji, çevre, reklam, ambalaj gibi sektörler ile iş birliği kuruyoruz.
Yatırımlara odaklanarak ve tüketiciyi bilinçlendirerek, sürdürülebilir üretim için koyduğumuz hedeflere ulaşmak üzere her geçen gün daha güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz.