Biz Kimiz

Meşrubatçılar Derneği (MEDER), Türkiye'de meşrubat sanayiinin gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katkının arttırılması amacı ile 1994 yılında kuruldu.

Türkiye’deki meşrubat üreticileri ile bu konuda faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli üreticilerin, bilim ve iş adamlarının, sanayicilerinin dernek içinde bir araya gelmelerini ve meşrubat sanayiinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesi için organizasyonunu, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlayarak meslek kurallarının oluşmasını, meşrubat sektörünün standartlarının gelişmesini teşvik ediyor.

Meşrubat üretimi, dağıtımı ve meşrubat sektörüne ilişkin diğer konularda üyeleri ve tüketicileri eğitmek amacıyla çalışmalarda bulunuyor.  Bilimsel araştırmalar yaparak bunları destekliyor. Çevre ve toplum sağlığını gözeterek, bununla ilgili standartların denetimini yapıyor.

MEDER, meşrubat sektörünün sorunlarını ve görüşlerini devletin yasama ve yürütme organları, bağlı müessese ile kuruluşları ve kamuoyuna en doğru şekilde aktarılmasına aracılık ediyor.

MEDER, Türkiye'de meşrubat sektörünün büyük çoğunluğunu temsil eden beş büyük firmadan oluşuyor. Bu üyeler de sektörün yüzde 95’ini temsil ediyor.