Ekonomiye Katkı 

 

AB Ülkelerinde Hanehalkı Harcamaları ve Gıda ve İçecek Ürünleri

 
2014 yılında hane halkı harcamaları içinde gıda ve içecek harcamalarının payı önceki yıla göre sabit kalarak %14 olarak gerçekleşti. 
AB üye ülkeleri arasında gıda ve içecek harcamalarına ayrılan pay %10 ile %32 arasında değişiyor.
Hanehalkı harcamaları içinde gıda ve içecek harcamaları “konut, su ve enerji” harcamalarından sonra ikinci sırada yer alıyor.
2014 yılında AB’de gıda ve içecek için yapılan toplam harcama 1,074 milyar avro olarak gerçekleşti.
 

Türkiye Hanehalkı Tüketim Harcamaları

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak her yıl yapılan Hanehalkı Tüketim Harcamaları Araştırması sonuçlarına göre, hanehalkı başına ortalama aylık gıda ve içecek (alkollü ve alkolsüz) harcaması 2015 yılında 2011 yılına göre %40,2 oranında artarak 445 TL’den 624 TL’ye yükseldi.
Söz konusu yıllar arasında toplam aylık hanehalkı tüketim harcaması ise %43,5 oranında artarak 2.120 TL’den 3.043 TL’ye yükseldi. Başka bir ifade ile toplam hanehalkı tüketim harcamaları, gıda ve içecek harcamalarından daha yüksek oranda artarken, bunun sonucunda da gıda ve içecek harcamalarının toplam hanehalkı tüketim harcamaları içindeki payı giderek azaldı.
İnceleme döneminde aylık gıda ve içecek harcamalarının oransal olarak en yüksek artış gösterdiği yıl %10,2 ile 2013 yılı olurken, en düşük oranlı artış %5,6 ile 2012 yılında elde edildi. Toplam hanehalkı aylık tüketim harcamalarında en yüksek oranın elde edildiği yıl da %15 ile yine 2011 yılı olurken, en düşük oran %6,8 ile 2015 yılında elde edildi.
Alkollü içecekler harcamalarında %50 oranında bir artış gerçekleşirken, aylık alkolsüz içecek harcamaları 29 TL’den 43 TL’ye yükseldi. Hane halklarının aylık gıda harcamaları ise 410 TL’den %39,5’lik artışla 572 TL’ye yükseldi.
 

Yıllar İtibariyle Aylık Hanehalkı Gıda ve İçecek Harcamaları - Tablo

(2011 - 2015 / TL)
    2011 2012 2013 2014 2015
GIDA ve İÇECEKLER   445 470 518 570 624
Gıda   410 431 475 524 572
Alkolsüz İçecekler   29 33 36 37 43
Alkollü İçecekler   6 6 7 8 9
TOPLAM HANEHALKI HARCAMALARI   2120 2366 2572 2848 3043
             

AB Gıda ve İçecek Sanayi’nde İşletme Sayıları

 
TÜİK’in 2016 yılında açıklamış olduğu “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2015” verilerine göre; 2014 yılında 42 bin 560 olan Gıda ve İçecek Sanayi’ndeki işletme sayısı, 2015 yılında 40 adet azalarak 42 bin 520’ye düştü. İnceleme döneminin başlangıcı olan ve işletme sayısının 40 bin 077 olduğu 2009 yılına göre işletme sayısı %6,1 oranında arttı.
Gıda Sanayi’ndeki işletme sayısı, 2015 yılında bir önceki yıla göre neredeyse değişmezken, İçecek Sanayi'ndeki işletme sayısı %5,8 (31 adet) azaldı.
Sanayi sektöründe 2014 yılında faaliyet gösteren işletme sayısı 340 bin 822 iken, 2015 yılında bu sayı %1 artarak 343 bin 857'ye yükseldi. Sanayi sektörüyle aynı eğilimi gösteren imalat sanayinde ise bu sayı 2014 yılına göre yaklaşık %1 artarak 335 bin 311'e yükseldi.
TÜİK’in yayımlamış olduğu verilerde Gıda ve İçecek Sanayi’nin alt sektörlerine ait veriler 2014 yılı bazında verilirken, 2015 yılına ait verilerde alt sektörlere ait bilgiler henüz açıklanmadı. Bu nedenle alt sektör analizlerinde 2014 yılı verileri esas alındı.
 

AB Gıda ve İçecek Sanayi'inde İşletme Sayıları - Tablo (2009 - 2015)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SANAYİ 326.429 305.862 340.334 344.636 349.022 340.822 343.857
Madencilik ve Taşocakçılığı 2.393 2.663 3.195 3.366 3.878 3.715 3.558
Enerji 3.221 3.271 3.851 4.377 4.706 4.021 4.988
İmalat Sanayi 320.815 299.928 333.288 336.893 340.438 332.834 335.311
 
GIDA ve İÇECEK SANAYİ 40.077 35.631 39.583 40.719 41.794 42.560 42.520
Gıda Sanayi 39.579 35.172 39.101 40.235 41.285 42.030 42.021
İçecek Sanayi 498 459 482 484 509 530 499